Kokonaisvaltainen diabeteselämä
lähtee kokonaisvaltaisesta
diabeteksen ymmärtämisestä.

Mitä enemmän diabeteksesta tietää, sitä helpompi sen kanssa on elää täysipainosta elämää. Tältä sivustolta löydät asiantuntija-neuvoja ja omahoidon apuvälineitä kokonaisvaltaiseen diabeteselämään.

Liikuntapäiväkirja

Päiväkirjan avulla seuraat kätevästi liikkumistasi.

Verensokeriseurantalomake

Verensokerinseurantalomake auttaa arjessa.

Ruokapäiväkirja

Ruokapäiväkirjan myötä hahmotat ruokailutapojasi ja niiden vaikutuksia mielialaasi.

Mikä on diabeteksen hoidon tavoite?

Diabeteslääkäri Lassi Nelimarkka kertoo mitä eroa on tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksellä ja mitä hoidolla tavoitellaan.

Diabetes on sairaus, joille on tyypillistä kohonnut verensokeritaso. Tämä johtuu elimistön insuliinituotannon ehtymisestä tai riittämättömyydestä vallitsevaan verensokeritasoon nähden. Diabetes voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: tyypin 1 diabetekseen ja tyypin 2 diabetekseen.

Tyypin 1 eli nuoruusiän diabetekseen sairastutaan tyypillisesti alle 35-40-vuotiaana. Siinä insuliinituotanto ehtyy kokonaan pysyvästi, minkä vuoksi monipistosinsuliinihoito aloitetaan yleensä heti diagnoosivaiheessa.

Tyypin 2 eli aikuisiän diabetekseen sairastutaan useimmiten yli 40-vuotiaana. Tyypin 2 diabeteksen sairastuvuteen vaikuttavat vahvasti perintö- ja ympäristötekijät, joista tunnetuin lienee keskivartalolihavuus.

Tyypin 1 diabeteksen hoidon kulmakivi on monipistosinsuliinihoito, kun taas tyypin 2 diabeteksen hoidon ydinkohdat muodostuvat pysyvistä elintapa- ja ruokavaliomuutoksista sekä varhain aloitetusta lääkehoidosta. Tyypin 2 diabeteksen hoidossakin tarvitaan insuliinia, kun haiman insuliinituotanto sairauden edetessä ehtyy, eikä tablettihoidolla saada enää aikaan tyydyttävää verensokeritasapainoa.

Diabeteksen hoidossa on kaksi päätavoitetta: potilaiden oireettomuus ja diabeteksen liitännäissairauksien kehittymisen estäminen. Diabeteksen hoito on aina kokonaisvaltaista hoitoa diabetestyypistä riippumatta. Hoidossa keskitytäänkin tehokkaan kohonneen verensokerin hoidon lisäksi myös verenpaineen ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoitoon sekä tupakoimattomuuteen ja muiden mahdollisimman terveellisten elintapojen vaalimiseen.

Yksityiskohtaisemmat hoitotavoitteet verensokerin, verenpaineen ja kolesteroliarvojen osalta asetetaan aina yhteistyössä potilaan kanssa ja yksilöllisesti. Hoitotavoitetta asetettaessa on erityisesti huomioitava diabeteksen kesto, potilaan ikä ja ammatti sekä mahdolliset muut sairaudet.