Kokonaisvaltainen diabeteselämä
lähtee kokonaisvaltaisesta
diabeteksen ymmärtämisestä.

Mitä enemmän diabeteksesta tietää, sitä helpompi sen kanssa on elää täysipainosta elämää. Tältä sivustolta löydät asiantuntija-neuvoja ja omahoidon apuvälineitä kokonaisvaltaiseen diabeteselämään.

Liikuntapäiväkirja

Päiväkirjan avulla seuraat kätevästi liikkumistasi.

Verensokeriseurantalomake

Verensokerinseurantalomake auttaa arjessa.

Ruokapäiväkirja

Ruokapäiväkirjan myötä hahmotat ruokailutapojasi ja niiden vaikutuksia mielialaasi.

Diabetessanasto

Tässä selitettynä yleisiä sanoja, joita lääkärisi käyttää puhuessaan diabeteksesta.

A

aivoinfarkti
aivoverisuonen tukoksen aiheuttama verenkiertohäiriö, josta on seurauksena vaihtelevanlaatuinen halvaus

albumiini
veren valkuaisaine, munuaissairauksissa albumiinia erittyy virtsaan

angina pectoris
sepelvaltimotaudista johtuva, yleensä rasituksessa esiintyvä rintakipu

aspartaami
keinotekoinen, energiaton makeutusaine, koodi E 951

ateroskleroosi
valtimonkovettumistauti, ahtauttava valtimotauti

autonominen
tahdosta riippumaton, esim. autonominen hermosto

B

beetasolu
haiman Langerhansin saarekkeiden insuliinia tuottava solu

BMI
painoindeksi, Body Mass Index, lasketaan kaavasta paino (kg)/pituus (m)2

C

C-peptidi
haimasta insuliinin ohella yhtäaikaisesti verenkiertoon erittyvä aine, omaa insuliinin eritystä voidaan selvittää mittaamalla C-peptidin määrä verenkierrossa samanaikaisen verensokerin mittauksen kanssa

D

diabetes
mellitus sokeritauti, usein pelkkä diabetes

diastolinen
verenpaine valtimoverenkierrossa vallitseva paine sydämen lepovaiheessa, lepoverenpaine, ”alapaine”

dieetti
ruokavalio

diureetti
virtsaneritystä lisäävä lääke, käytetään verenpainetaudissa sekä sydämen ja munuaisten vajaatoiminnan hoidossa

E

EKG
elektrokardiografia eli sydänsähkökäyrä, sydämen toimintaan liittyvien sähköpotentiaalimuutosten rekisteröinti, sydänfilmi; kuvaa sydämen sähköistä toimintaa ja välillisesti sydänlihaksen terveyttä

ENE-dieetti
erittäin niukkaenergiainen dieetti, jossa käytetään erityisiä ravintovalmisteita ruuan sijaan

energiantarve
energiaravintoaineiden määrä, joka vastaa energiankulutusta; mittayksikköjä ovat kilokalorit (kcal), kilojoulet (kJ) ja megajoulet (MJ); 1 kcal = 4,2 kJ

erektiohäiriö
siittimen jäykistymishäiriö

F

fruktoosi
hedelmäsokeri, monosakkaridi, jota esiintyy vapaana mm. hedelmissä ja hunajassa ja joka on toisena osana ruokosokerissa eli sakkaroosissa

G

GAD-vasta-aineet
glutamaattidekarboksylaasi vasta-aineet, käytetään diabeteksen diagnostiikassa; GAD-vasta-aineita esiintyy 65-80 %:lla tyypin 1 diabeetikoista sairauden puhkeamisen aikaan; vasta-aineet edeltävät kliinisen taudin puhkeamista joskus vuosilla

GFR
Glomerular Filtration Rate, munuaiskerästen suodatusnopeus, eGFR, käytetään munuaisten toiminnan arvioinnissa

glaukooma
silmänpainetauti, vanhempi nimitys on viherkaihi; luonteenomaisia ovat näkökenttäpuutokset sekä silmänpaineen suureneminen

glukagoni
haiman Langerhansin saarekkeiden alfasolujen erittämä hormoni; vapauttaa sokeria maksasta ja nostaa verensokeria, insuliinin ”vastavaikuttaja”; käytetään pistoksena insuliinisokin hoidossa

glukagonirasituskoe
käytetään insuliinierityksen tutkimiseen diabeetikolla

glukohemoglobiini
sokerihemoglobiini, HbA1c, ks. jäljempänä

glukoosi
rypälesokeri, monosakkaridi, jota saadaan ravinnosta sokeristuvien ravintoaineiden eli hiilihydraattien pilkkoutuessa; vapautuu myös maksan varastosokerista; verensokeri

glukoosisensori
glukoosin mittausmenetelmä, mittaa 3-6 vuorokauden ajan glukoosi eli sokeripitoisuutta ihonalaisesta rasvakudoksesta

glukoositoksisuus
korkean verensokerin, glukoosin, ”myrkkyvaikutus” mm. haimaan ja lihaksiin

glukosuria
sokerin erittyminen virtsaan

glykeeminen indeksi
kuvastaa eri ravintoaineiden verensokeria nostavaa vaikutusta

H

haima
sisäelin, joka erittää insuliinia ja glukagonia verenkiertoon ja ruuansulatusentsyymejä suolistoon

happomyrkytys
ketoasidoosi, insuliinin puuutteesta johtuva myrkytystila, jossa ketoaineiden eli ”happojen” määrä on voimakkaasti lisääntynyt veressä ja virtsassa

harmaakaihi
silmän linssin eli mykiön samentuma, katarakta

HDL-kolesteroli
hyödyllinen kolesteroli, ”suojakolesteroli”, (High Density Lipoprotein); veressä oleva kolesterolin kuljetusmuoto, joka suojaa valtimoita kovettumiselta

hedelmäsokeri
fruktoosi, ks. edellä

hiilihydraatti
sokereiden ja niistä muodostuneiden suurimolekyylisten yhdisteiden yleisnimi, sokeristuva ravintoaine; hiilihydraateista muodostuu verensokeria

hormoni
umpirauhasten erittämä aine, joka leviää verenkierrossa ja vaikuttaa pienin pitoisuuksin sellaisen solun (kohdesolun) toimintaan, jossa on tähän aineeseen sopiva vastaanottajamolekyyli (reseptori)

hyperglykemia
veren tavallista suurempi sokeripitoisuus

hypertensio
kohonnut verenpaine

hypertyreoosi
kilpirauhasen liikatoiminta

hypotyreoosi
kilpirauhasen vajaatoiminta

hypoglykemia
liian alhainen veren sokeripitoisuus

I

IDF
International Diabetes Federation, Kansainvälinen Diabetesjärjestö

IFG
kohonnut paastosokeri (impaired fasting glucose)

IGT
heikentynyt sokerinsieto (impaired glucose tolerance)

impotenssi
sukupuolinen kyvyttömyys

infarkti
kuolio, verenkierron salpautumisen aiheuttama kuolio, ks. sydäninfarkti ja aivoinfarkti

infektio
bakteerin, sienen tai viruksen aiheuttama tulehdus, joka yleensä johtaa verensokerin nousuun

injektio
ruiske

insuliini
haiman Langerhansin saarekkeiden beetasolujen vereen erittämä hormoni, säätelee aineenvaihduntaa, mm. saattaa sokeristuvat ravintoaineet elimistön käyttöön, estää maksan varastosokerin vapautumista, alentaa veren sokeripitoisuutta; käytetään ihonalaisina ruiskeina diabeteksen hoitoon

insuliiniherkkyys
elimistön kyky reagoida insuliiniin, kuvastaa insuliinin verensokeria laskevaa tehoa; kun insuliiniherkkyys on suuri, jo pieni määrä insuliinia verenkierrossa edistää sokerin käyttöä energiaksi lihaksissa, kun insuliiniherkkyys on alentunut (=insuliiniresistenssi) tarvitaan enemmän insuliinia verensokerin hallintaan

insuliiniresistenssi
alentunut insuliiniherkkyys; heikentynyt kyky reagoida insuliiniin, insuliinin odotettua vähäisempi veren sokeripitoisuutta alentava vaikutus

insuliinisokki
liian alhaisesta verensokerista johtuva tajuttomuus

insuliinituntemus
liian matalan verensokerin aiheuttama oire ja merkki elimistön verensokeria nostavien korjaustoimintojen käynnistymisestä

K

keliakia
sairaus, jossa viljan gluteeni aiheuttaa ohutsuolen limakalvon suolinukan tulehduksen ja vaurioitumisen; usein oireeton, oireita ovat mm. vatsavaivat, ripuli, anemia, ravintoaineiden imeytymishäiriöt ja kasvuhäiriö, keliakian esiintyminen on yleisempää tyypin 1 diabeetikoilla kuin muilla

ketoaineet
ketohapot, rasvojen aineenvaihdunnan lopputuotteena maksassa syntyviä yhdisteitä, joita voidaan tutkia verestä ja virtsasta; ketoaineiden määrä lisääntyy insuliinin puutteessa, paastossa ja hypoglykemian jälkeen esiintyy myös pieninä määrinä merkkinä rasvojen palamisesta

ketoasidoosi
happomyrkytys

ketoosi
tila, jossa ketoaineiden muodostus on insuliinin tai hiilihydraattien puutteessa lisääntynyt

kokoverinäyte
esim. fB-Gluk, näyte jossa veren sokeripitoisuus mitataan kokoverestä, jossa myös punasolut ovat mukana, taso on noin 13-15 % matalampi kuin plasmanäytteessä

kolesteroli
verenkierrossa oleva rasva-aine, jota tarvitaan solujen rakennusaineena; liiallisena haitallinen ja aiheuttaa ateroskleroosia ja valtimotauteja

komplikaatio
diabeteksen yhteydessä yleensä elinmuutos, lisäsairaus; voidaan puhua myös hoidon komplikaatioista eli sivuvaikutuksista

kooma
tajuttomuus

kreatiniini
virtsaan erittyvä lihasten aineenvaihduntatuote; pitoisuus määritetään verikokeella vuositarkastuksessa ja tarvittaessa tiheämmin, munuaisten vajaatoiminnassa kreatiniinin määrä veressä (S-Krea) kohoaa

L

labiili
epävakaa, heittelehtivä

LADA
Latent Autoimmune Diabetes in Adults, tyypin 1 diabeteksen alaryhmä, aikuisiän autoimmuunidiabetes, jossa insuliinin puutos kehittyy hitaasti

laktoosi
maitosokeri

LDL-kolesteroli
haitallinen kolesteroli (Low Density Lipoprotein), veressä oleva kolesterolin kuljetusmuoto, joka liiallisena lisää valtimoiden kovettumista

lipoatrofia
rasvakudoksen paikallinen häviäminen insuliinin pistoskohdassa

lipohypertrofia
rasvakudoksen paikallinen lisääntyminen ja turvotus insuliinin pistoskohdassa

lipolyysi
rasvojen (triglyseridien) hajoaminen rasvakudoksessa, syntyy vapaita rasvahappoja ja glyserolia

M

maitohappo
muodostuu lihaksissa rasittavan liikunnan yhteydessä sokerin palaessa hapettomasti

maitosokeri
maidon sisältämä sokeri eli laktoosi

makroangiopatia
suurten valtimoiden tauti; kehittyy mm. ateroskleroosin seurauksena; eräs ilmenemismuoto on sepelvaltimotauti

makulopatia
verkkokalvon makulan eli tarkan näkemisen alueen sairaus; erityisesti tyypin 2 diabetekseen liittyvät verkkokalvomuutokset sijaitsevat usein makulan alueella

metabolinen
oireyhtymä aineenvaihduntaoireyhtymä, sokeri-rasvahäiriö, aineenvaihduntahäiriölle on ominaista mm. insuliinin tehottomuus (insuliiniresistenssi), keskivartalolihavuus ja taipumus verensokerin lisääntymiseen sekä verenpaineen kohoamiseen

mikroalbuminuria
herkällä laboratoriomenetelmällä todettava vähäinen albumiinin erittyminen virtsaan; merkki alkavasta munuaisvauriosta, jonka etenemistä voidaan estää tai hidastaa tehostetulla hoidolla

mikroaneurysma
pieni verisuonen pullistuma; varhainen merkki verkkokalvomuutoksista eli retinopatiasta

mikroangiopatia
pienten suonten eli hiussuonten vaurioituminen

mmol/l
millimoolia litrassa

MODY
Maturity Onset Diabetes of the Young, eräs perinnöllinen diabeteksen alamuoto

munuaiskynnys
yksilöllinen verensokeritaso, jonka ylittyessä sokeria alkaa erittyä virtsaan, usimmilla 8-10 mmol/l

N

nefropatia
munuaissairaus, mm. diabeetikolla munuaisissa esiintyvä lisäsairaus

neuropatia
hermojen sairaus, mm. diabeetikolla hermoissa esiintyvä lisäsairaus

nälkähapot
paaston aikana tai diabeetikolla liian matalan verensokerin jälkeen virtsassa esiintyvät hapot

O

ohitusleikkaus
sepelvaltimoiden ja alaraajojen valtimoiden hoitotoimenpide, jossa ahtautunut valtimo ohitetaan

ortostaattinen
hypotonia poikkeavan suuri verenpaineen lasku pystyyn noustessa; liittyy mm. diabeettiseen hermovaurioon

P

pallolaajennus
esim. sepelvaltimoiden ja alaraajojen valtimotaudin hoitotoimenpide, jolla ahtautuneita valtimokohtia saadaan laajennettua

pankreas
haima

parodontiitti
hammasta ympäröivien kudosten tulehdus, ientulehdus

plasma
veriplasma on veren soluton, nestemäinen osa, fP-Gluk on paastoplasman glukoosi- eli sokeripitoisuus

pre-eklampsia
raskausmyrkytys

proteiini
valkuaisaine

proteinuria
valkuaisen erittyminen virtsaan

R

raskausdiabetes
gestaatiodiabetes, raskauden yhteydessä useimmiten ohimenevästi ilmenevä sokeriaineenvaihdunnan häiriö; sikiövaurioiden välttämisen takia tärkeä todeta; lisää äidin alttiutta sairastua myöhemmin diabetekseen

reseptori
vastaanottokohta solun pinnalla, esim. insuliinireseptori

retina
verkkokalvo silmänpohjassa

retinopatia
silmän verkkokalvosairaus

rypälesokeri
glukoosi, ks. edellä

S

sepelvaltimotauti
sydämen verisuonten eli sepelvaltimoiden ahtautuminen

sokki
diabeetikon tajuttomuus, joka johtuu liian matalasta verensokerista

sokerihemoglobiini
glukohemoglobiini, HbA1c, veren punasolujen sokeroitumisprosentti (%), joka kuvastaa keskimääräistä verensokeritasoa edeltävältä 6-8 viikolta

sokerirasituskoe
12 tunnin syömättömyyden jälkeen tehtävä tutkimus, jossa tutkitaan verensokeri glukoosiliuoksen juomisen jälkeen; käytetään heikentyneen sokerinsiedon, raskausdiabeteksen ja erityistapauksissa tyypin 2 diabeteksen toteamiseksi

subkutaaninen
ihonalainen, lyhenne s.c.

sydäninfarkti
sepelvaltimotaudin aiheuttama sydänlihaskuolio sepelvaltimon tukkeutuessa

syklamaatti
energiaton, keinotekoinen makeutusaine, koodi E 952

systolinen verenpaine
valtimoverenkierrossa vallitseva paine sydämen supistuessa, työpaine ”yläpaine”

T

triglyseridi
veressä oleva rasva-aine, liiallisena valtimotaudin riskitekijä, laboratoriolyhenne fP-Trigly

tyypin 1 diabetes
nuoruustyypin diabetes, insuliininpuutosdiabetes

tyypin 2 diabetes
aikuistyypin diabetes

U

ulkus
haavauma, esim. jalassa

V

vapaat rasvahapot
FFA, Free Fatty Acids, rasvakudoksesta vapautuvia energiayhdisteitä

verenpainetauti
pysyvästi koholla oleva verenpaine, hypertensio

viitearvo(t)
normaaliarvo terveillä (normaaliarvojen vaihtelualue)

vitrektomia
silmän lasiaisen leikkaus, tehdään, jos näkö on huonontunut pysyvästi lasiaisverenvuodon vuoksi

Lähde: Diabetes, Kustannus Oy Duodecim, Hki, 2011, s. 503-507